Комплексните товаро-разтоварни съоръжения се характеризират с надеждно и сигурно въртящо рамо, снабдени са с необходимата предпазна и управляваща арматура и това допринася за икономическата им ефективност и лесната им поддръжка.

Задълбоченото разработване на различните типове товаро-разтоварни съоръжения ни помага да изпълним всички специфични изисквания поставени от клиентите. FAS е в състояние да проектира и изготви както специфични тръбни разводки така и модерни съоръжения за различни продукти напр.DME, пропилен или амоняк.

Зареждачи

 

 

 

Развитието и изпълнението на големи проекти, както и изготвянето на голям брой елементи в кратки срокове не е проблем за FAS. Нашият опит и компетентност при осъществяването на проекти за експорт допринася за предимството на клиентите и партньорите с които работим.

 

 

Зареждачи

 

 

Товаро-разтоварните рамена на FAS са съставени от три части и са лесни за поддръжка. Тяхната конструкция, лесната подмяна на уплътняващите елементи допринася за ниските експлоатационни разходи на съоръжението.

 

Зареждачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новите товаро-разтоварни рамена за жп. цистерни с горно присъединяване са изготвени по спецификация зададена от клиента. FAS доставя всички товаро-разтоварни рамена с необходимата допълнителна окомплектовка. Комплексните конструкции, стоманени рамки и стълби не са включени в обхвата на доставките и се доставят от клиента.

 

Инженеринг, планиране, производство, инсталация, въвеждане в експлоатация, обслужване на комплексни съоръжения и системи в световен и локален мащаб.