Помпен агрегат, Тип Blackmer с хидравлично задвижване

Помпен агрегат, Тип Blackmer с хидравлично задвижване Помпен агрегат състоящ се от помпа,хидравличен адаптор, куплунг и хидравлично задвижване с капацитет от 220 l/min до 490 l/min