Помпа Blackmer, Тип LGL 3 E

Помпа Blackmer, Тип LGL 3 E

Помпа тип Blackmer 3" варианти на изпълнение: дясновъртяща с NPT резба - от 2" с фланци с NPT резба, 490 l/min, дясновъртяща фланци с накрайници за заваряване, лявовъртяща с NPT резба - от 2" с фланци с NPT резба, лявовъртяща с фланци с накрайници за заваряван.

Типове помпи -  от 1/1/4" до  4" и капацитет от 50 l/min - 950 l/min