многостъпална помпа
 
Помпи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помпен агрегат серия FAS NZ, FAS AP / SIHI
Използването на двойно засмукващо стъпало
обезпечава стабилното подаване на продукта
при дълбочина до 5 м независимо от състава на
сместа пропан-бутан и външната температура.
 
 
помпен агрегат тип FAS NZ и FAS AP
 
                                                        Серия FAS NZ и FAS AP Серия SIHI
 
 
Помпен агрегат с газоотделителна единица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помпен агрегат с газоотделителна единица
 
 
помпен агрегат с газоотделителна единица