Koмплексната разработка и изпълнение на обекти до ключ се извършва от нашите инженери.

Решения до ключ

 

 

Планиране на съоръжения за втечнени газове. 

Също така всички дейности свързани с монтажа, контрола и въвеждането в експлоатация могат да бъдат изпълнени в уговорения в срок.

Услугата е активна за Германия.

 

 

 

Решения до ключ

Съоръженията за пълначни инсталации за газови бутилки без строго ограничен капацитет се разработват на базата на новите технологии заедно с нашите партньори за сътрудничество NINNELT INTERNATIONAL. Ние може да изпълним и проекти свързани с напълване, разтоварване, претоварване и обработка на втечнени газове.

Решения до ключ