Едина от най-успешните групи от продукти през последните години са изпарителите за пропан / бутан, на базата на тяхната надеждност, дълъг период на експлоатация и ефективност. Изпарителите на FAS се наложиха като надеждни устройства функциониращи при различни съотношения на пропан-бутановите смеси в широки температурни граници. Изпарителите както и изпарителните единици изпълнени в комплексни системи с регулатори за налягането и датчици независимо от принципа им на действие (сухи или водни) обезпечават постоянен достъп за управление, както на цялата ситема така също и на разхода за гориво.

Индиректно електрически подгреваемия сух изпарител от серията FAS-2000 за монтаж в защитна зона EX-Zone 2 намира различно приложение. Изпарителните съоръжения могат да бъдат изпълнени с един, два или три изпарителя. Монтажа на изпарителната група позволява осъществяването на работа, както на един така и на няколко паралелно свързани изпарителя. По такъв начин производителността на съоръжението се променя в зависимост от броя на работещите изпарители от 5 до 300 кг/час.Понижаването (регулирането) на налягането с помоща на регулаторна група гарантира равномерното подаване на продукт към консуматора (горелка) при необходимо входящо налягане.


Изпарители 

Изпарители 

Изпарители

Flüssiggas – Anlagen GmbH пусна на пазара своят нов компактен модел на индиректно подгряващ сух изпарител от серията FAS-2000 с капацитет 15 kg/h, 230V/50 Hz, 14A.

Изпарителят притежава всички необходими сертификати и маркировка за експлоатация в Ex – взривозащитна зона 2.

  • CE маркировка съгласно DGRL 97/23/EС
  • оценка по категория II, модул А1
  • с типова табела CE 0685
  • сертификат за съответствие

Изпарителите се характеризират с отлично съчетание между цена и качество, ниски разходи за инсталация и поддръжка. Индиректно подгряващия сух изпарител от серията FAS-2000 за монтаж в защитна зона Ex-Zone 2 е със захранване 400 V / 50Hz и капацитет от 32, 60 и 100 кg / h. Особенно внимание заслужава да бъде обърнато на сухия изпарител от серията FAS-2000 с капацитет 32 kg/h работещ със захранване 220 V / 50 Hz.

Изпарител сух тип ZIMMER

Изпарител сух електрически Typ ZIMMER

за индивидуални отоплителни системи,

защитен клас EEx d II AT4, 4,68 kW,100,240 V

50/60Hz, 40kg/h

FAS предлага сухи изпарители включени в комплексно съоръжение разположено в шкаф. Такова компактно съоръжение се монтира в стоманен шкаф и е изпълнено с необходимата тръбна разводка. Съоръжението съдържа всички необходими компоненти, като регулатори за налягане, кондензоотделител, филтърно тяло, манометър, сферични кранове и прилежаща тръбна разводка

За капацитет от 200 kg/h до 14 000 kg/h FAS изготвя за зона 1 подходящи водни изпарители Typ FAS-3000 с необходимата изолация и автоматизация. Индиректно подгряващия воден изпарител се изготвя с цялата необходима предпазна арматура и екипировка готов за присъединяване. FAS доставя комплексни системи за регулиране на налягането както и смесителни съоръжения за специфични приложения. В комплексно изготвените системи и съоръжения са взети под внимание съответните изисквания предоставени от клиента

Индиректно подгряващ воден изпарител

Индиректно подгряващия воден изпарител тип FAS 3000 е предназначен за пробразуване на течната фаза на пропан-бутана в газова фаза. Процеса на подгряване се извършва от топлоносител
(антифриз или гореща вода) посредством плочковидни топлообменници,чиито топлоотдаващи свойства позволяват топлообмена да се реши с възможно най-минимална загуба на топлина. Индиректно подгряващия воден изпарител се характеризира със следните предимства:

- компактна конструкция
- висок коефициент на отделена топлинна мощност благодарение на специално профилираните плочи
- дълъг експлоатационен срок и ниски  разходи за поддръжка


Индиректно подгряващ воден изпарител/съоръжение

Изпарител тип DIRECT FIRED независим от външни източници на захранване като подгряване на вода и електроенергия, наличността на пропан -бутан е достатъчно условие за работата на изпарителя. DIRECT FIRED се предлага в два варианта на изпълнение с  капацитет 80 kg/h и 160 kg/h.

 

Изпарителите от серията XP се отнасят към клас електрически проточни изпарители. Принципа на сухото изпаряване без необходимост от водно захранване позволява получаването на изключително компактно устройство характеризиращо се с икономична експлоатация и лесен монтаж. Изпарителите от серия XP влизат изключително бързо в работен режим най-много за минута след тяхното включване.

Съвременни технологии, съчетани с голяма надеждност предлагат на нашите клиенти предимство и икономическа ефективност.

Стойности  на изпаряване (непринудително изпаряване) при подземни резервоари

Капацитет

kg

Годишно

потребление

kg

Краткосрочно

потребление

kg/h

Периодично

потребление

kg/h

Дългосрочно

потребление

kg/h

800

1600

15,0

6,0

6,0

1200

2400

42,5

8,0

6,5

2000

4000

75,0

15,0

11,5

4000

8000

100,0

20,0

15,5

5000

10000

125,0

26,0

18,0

5600

12000

215,0

43,0

23,0

7500

15000

255,0

48,0

25,0

 

Смесителни съоръжения

Практиката показва, че експлоатацията на системи работещи с природна газ са съпроводени в повечето случаи с възникване на неочаквана загуба на налягане в системата, образуване на воден конденз в тръбопровода, като всичко това води както до аварийни прекъсвания така и от големи рискове и индустриални загуби. За да може природната газ безпроблемно да бъде подавана в системата без да се налага спиране на съоръжението се използват т. нар. смесителни съоръжения, като например FAS 4000.

Защо е необходимо да се инсталира такова смесително съоръжение:

- като резервно газово захранване на мрежата с природна газ

- в случаи на допълване, пълна замяна, заместител или базово захранване с газ

- в новопостроени или съществуващи LPG мрежи с висок риск от образуване на воден кондензат

Смесителните съоръжения създават необходимата смес от втечнен газ и въздух с постоянен капацитет и качество, което може да се използва като заместител на природната газ.

Смесителните съоръжения FAS 4000 се изготвят в два варианта:

- като съоръжения за ниско налягане - ND

- като съоръжение за високо налягане - HD

 


Съоръженията за ниско налягане са най-често за системи с изходящо налягане не по-високо от 500 mbar и са изготвени в шкаф. Съоръженията за високо налягане са с автоматично регулиране стойността на калоричност на сместа въздух / газ и се изготвят в зависимост от конкретните производствени условия.
 

Тип

Смесително

съоръжение

Капацитет,

(пропан/въздух)

Kg (LPG)

Вход / Изход

LPG

Входящо /

Изходящо

налягане MBar

FAS 4000-32 ND

30 / 30

DN 15 / DN 50

2000-5000/ до 500

FAS 4000-60 ND

50 / 60

DN 15 / DN 50

2000-5000/ до 500

FAS 4000-100 DN

80 / 100

DN 20 / DN 65

2000-5000/ до 500

FAS 4000-160 DN

130 / 160

DN 25 / DN 65

2000-5000/ до 500

FAS 4000-300 DN

240 / 300

DN 25 / DN 65

2000-5000/ до 500