Производството на компресорни агрегати се извършва в нашите специализирани цехове.

Голямата наличност на отделните компоненти с която разполага FAS дава възможност за производството на компресорните агрегати в най-кратки срокове. Предварителното изготвяне на тръбната разводка и предпазните арматури улесняват монтажа на компресорните агрегати.Компресорен агрегат

 

 

Компресорните агрегати се предлагат в различни варианти. Изборът на съответен тип компресор и необходимата арматура е в зависимост от начина на приложение и експлоатационни работни условия.

 

 

Компресори

 

Компресорните агрегати се изготвят по спецификация на клиента. Те могат да са снабдени с Ex-мотор, разходомер,  необходима прилежаща арматура, маркучи и автоматизация монтирани на стоманена рама, тествани и готови за експлоатация.

 

Мобилен компресорен агрегат

 

 

 

Модерно съоръжение съчетано с висококачествена и корозионно устойчива арматура гарантира сигурността, надеждността и здравината на продуктите.

 

Мобилен компресорен агрегат

Спирателната арматура, кранове както и комплексно изготвени съоръжения и агрегати отговарят на изискванията по ATEX, както и на изискванията на директивата за контрол на уреди работещи под налягане 97/23/EС носещи маркировка CE.

 

Компресори

Компресорен агрегат

 

 

Компресори