За компанията

FASFAS, Flüssiggas-Anlagen GmbH в Salzgitter/Germany, е основана през 1975 година като фирма за търговия с арматура за газ пропан-бутан. В края на 70-те години клиентите започват да обръщат все повече внимание на безопасността. Въз основа на законовите разпоредби и техническите предписания FAS развива производствената си база и разширява своята продуктова листа с редица нови изделия и компоненти, за да отговори на по-високите законови изисквания, предявявани пред производителите, доставчиците, и потребителите на газови съоръжения.

С годините FAS открива нови пазарни ниши като налага свои собствени изделия и разработки, което я извежда пред конкуренцията и позволява да задоволи желанията и потребностите на клиентите. За да може адекватно да отговори на възникващите потребности на пазара фирмата разширява многократно своите производствени халета на Peiner Str. 217 в Salzgitter/Germany.

Днес фирма Flüssiggas-Anlagen GmbH разполага с модерни и просторни производствени помещения и сервизна работилница, което позволява изделията с марката FAS да бъдат произведени с възможно най-високо качество, надежност и в най-кратки срокове.

Далновидната и целенасочена политика на фирма FAS през годините я превърна във водещ доставчик на арматура и компоненти за автоцистерни, стационарни инсталации за газ пропан-бутан в Европа, както и за комплексно оборудване на бензиностанции и газостанции.

FAS разполага с най-големия и добре организиран склад в Европа. С над 50 000 различни артикули на склад, фирма FAS предлага в световен мащаб най-богатото оборудвате в бранша.

FAS присъства на почти всички пазари в Европа чрез свои собствени поделения, местни търговски консултанти и представителства.

Внедрени са две независими системи за безопасност и контрол на качеството

FAS е сертифицирана по DIN EN ISO 9001 и по система за контрол на уреди разботещи под налягане 97/23/EС – с възможно най-високия коефициент H1 по категория IV.

Също така фирма FAS доставя своите продукти по европейските изисквания, ATEX 94/9 EС, OIML, TUV, PTB с маркировка CE.

От FAS Вие ще получите висококачествени и технически-модерни продукти напълно отговарящи на експлоатационните изискванията за рентабилност и качество.

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS

 

FAS